Cart
Your cart is currently empty.

Användarvillkor

ÖVERSIKT 
Denna webbplats drivs av Kagmad. Hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Kagmad.com. Kagmad erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats för dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss, deltar du i vår "Service" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Servicevillkor", "Villkor"), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer hänvisas häri och / eller tillgänglig via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, säljare och / eller bidragsgivare till innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du öppnar eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken omfattas också av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av ändringar utgör godkännande av dessa ändringar.

Vår butik finns på Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - ONLINE BUTIKVILLKOR 
Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst åldersgränsen i ditt land eller din provins där du är bosatt, eller att du är åldersgränsen i ditt land eller din provins där du har gett oss ditt samtycke till tillåt någon av dina mindre anhöriga att använda den här webbplatsen.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte heller vid användning av Tjänsten bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur.
Brott mot eller överträdelse av någon av villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR 
Vi förbehåller oss rätten att neka någon tjänst av någon anledning när som helst.
Du förstår att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involverar (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid vid överföring via nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss .
Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för enkelhets skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 - NÖJAKTIGHET, FULLFÄRDIGHET OCH TIDLIGHET AV INFORMATION 
Vi ansvarar inte om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte förlitas eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Varje beroende av materialet på denna webbplats sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER 
Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten när som helst att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande när som helst.
Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisförändring, avstängning eller upphörande av tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt) 
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy.
Vi har gjort vårt yttersta för att så exakt som möjligt visa färger och bilder på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din bildskärms visning av någon färg är korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta alla produkter. Alla erbjudanden för produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att några fel i tjänsten kommer att korrigeras.

AVSNITT 6 - RIKTIGHET I FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION 
Vi förbehåller oss rätten att vägra alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och / eller beställningar som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-post- och / eller faktureringsadressen / telefonnumret som gavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår enda bedömning verkar placeras av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.

AVSNITT 7 - VALFRIA VERKTYG 
Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller input över.
Du erkänner och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg "som de är" och "som tillgängliga" utan några garantier, garantier eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi har inget ansvar som helst som härrör från eller relaterar till din användning av verktyg från tredje part.
All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och efter eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren på vilka verktyg tillhandahålls av relevant (a) tredjepartsleverantör (er).
Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 - TREDJEPARTSLÄNKAR 
Viss innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.
Tredjepartslänkar på den här webbplatsen kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för något tredjepartsmaterial eller webbplatser eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi är inte ansvariga för skada eller skada i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredjepartswebbplatser. Läs noggrant tredjeparts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, påståenden, problem eller frågor angående produkter från tredje part ska riktas till tredje part.

AVSNITT 9 - KOMMENTARER FÖR ANVÄNDARE, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA INLÄMNEN 
Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, via post eller på annat sätt (gemensamt "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst utan begränsning kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i vilket medium som helst kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) behålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi enligt vårt eget gottfinnande är olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt anstötligt eller bryter mot någon parts immateriella egendom eller dessa användarvillkor .
Du samtycker till att dina kommentarer inte bryter mot någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du godkänner vidare att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part angående ursprunget till kommentarer. Du är ensam ansvarig för dina kommentarer och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för kommentarer från dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION 
Din inlämning av personlig information via butiken regleras av vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy.

AVSNITT 11 - FEL, FAKTIKER OCH UTSLÄPP 
Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning) .
Vi förbinder oss inte att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpats i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBUDA ANVÄNDNINGAR 
Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt ändamål; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, ärekränka, förtal, förakta, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information, (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att skräppost, phish, pharm, förevändning, spindel, genomsökning eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna för tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING 
Vi garanterar inte, garanterar eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara avbruten, snabb, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att de resultat som kan uppnås från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
Du samtycker till att vi då och då kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan att meddela dig.
Du samtycker uttryckligen till att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten är på din egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom som uttryckligen anges av oss) "som det är" och "som tillgängligt" för din användning, utan någon garanti, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckligt eller underförstådd, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.
Under inga omständigheter ska Kagmad.com, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare hållas ansvariga för skada, förlust, anspråk eller direkt, indirekt, tillfällig, bestraffande, speciell , eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de bygger på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår från din användning av någon av tjänsterna eller några produkter som anskaffas med hjälp av tjänsten, eller för något annat påstående som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om de informeras om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

AVSNITT 14 - SKADELÖSNING 
Du samtycker till att skada, försvara och hålla Kagmad.com och våra moderföretag, dotterbolag, dotterbolag, partners, befattningshavare, styrelseledamöter, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, oskadliga från alla krav eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av någon tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument de innehåller genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller rättigheter för en tredje part.

AVSNITT 15 - SEVERABILITET 
I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses avskild från dessa villkor för Tjänst, sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING 
Parternas skyldigheter och skulder före uppsägningsdagen ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.
Dessa användarvillkor gäller om inte eller tills de avslutas av antingen du eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.
Om du enligt vår enda bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa någon bestämmelse eller bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp avtalet när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som förfaller till och med uppsägningsdagen; och / eller följaktligen kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 - HELA AVTALET 
Underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på den här webbplatsen eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten, och ersätter tidigare eller samtida avtal, meddelanden och förslag. , oavsett om det är muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).
Oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den upprättande parten.

AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAG 
Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Storbritannien.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTVILLKOREN 
Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera ändringar på vår webbplats. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller Tjänsten efter publicering av ändringar i dessa Användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 20 - Betala med Klarna

FÖR MER INFORMATION. Vänligen besök:WWW.KLARNA.COM/UK

I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi dig följande betalningsmetoder. Betalning ska göras till Klarna.

  • Betala inom 30 dagar: Betalningsperioden är 30 dagar från leveransen av varorna eller biljetterna / tillgänglighetsdatum för tjänsten. Du hittar de fullständiga villkoren för de marknader där denna betalningsmetod finns här i Storbritannien.
  • Finansiering: Med finansieringstjänsten från Klarna kan du betala ditt köp i flexibla eller fasta månatliga avbetalningar enligt de villkor som anges i kassan. Avbetalningen betalas i slutet av varje månad efter att Klarna har lämnat en separat månadsfaktura. Ytterligare information om Slice It inklusive villkor och standardinformation för europeisk konsumentkredit hittar du här för de marknader där denna betalningsmetod är tillgänglig.
  • Direktdebitering: Ditt konto kommer att debiteras efter leverans av varor eller biljetter / tillgänglighetsdatum för tjänsten eller i händelse av en prenumeration i enlighet med de tidslinjer som meddelas d. Du kommer att meddelas om datumet per e-post.
  • Kortbetalningar: Beloppet reserveras på ditt kort och debiteras efter leverans av varorna eller biljetterna / tillgänglighetsdatum för tjänsten. Vid prenumeration debiteras beloppet enligt de meddelade tidslinjerna.

Betalningsmetoderna Betala på 30 dagar, Slice It och autogiro är endast tillgängliga vid en positiv kreditbedömning. För detta ändamål vidarebefordrar vi dina uppgifter för en adress- och kreditcheck till Klarna under beställningsprocessen och hanteringen av ditt köp. Vi kan bara erbjuda dig de tillgängliga betalningsmetoderna baserat på resultatet av kreditkontrollen. Allmän information om Klarna och användarvillkoren per land finns på klarna.com. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och i enlighet med informationen i Klarnas sekretesspolicy.

AVSNITT 21: Returneraroch återbetalningar:

Vår policy varar i 14 dagar. Om det har gått 14 dagar sedan ditt köp, kan vi tyvärr inte erbjuda dig en återbetalning.

Returneraroch återbetalningar:

Vår policy varar i 14 dagar. Om det har gått 14 dagar sedan ditt köp, kan vi tyvärr inte erbjuda dig en återbetalning.

21.a. Återkomstförfaranden

1. Vi accepterar att göra returförfrågan bara innan 14 dagar från mottagandet av ditt köp

2. Skicka en returförfrågan via e-post på customercare@kagmad.co.uk eller Klicka här - ange produktnummer och datum när du köpte det från vår webbplats.

3- Vänta på ett e-postmeddelande från vår kundtjänst med instruktioner för att förbereda varorna som ska returneras.

4. Om produkten är skadad eller det inte är den som begärs måste du skicka minst 3 bilder till sales@kagmad.co.uk som bevis på fel eller skadad produkt.

5. Senast nästa arbetsdag kommer du att få ett e-postmeddelande som innehåller alla instruktioner om hur du returnerar beställningen.

  • Ordernumret
  • Begär returkod
  • Adressen till lagret för att returnera produkten.

6- Skriv ut och sätt in en kopia av BESTÄLLNINGSNUMMER OCH RETURKODEN i paketet. Om inget nummer därefter hittas garanterar vi INTE återbetalning för returnerade varor.

7-Produkterna måste returneras intakta och med originalförpackningen.

21.b Återbetalningar (om tillämpligt)
När din retur har mottagits och inspekterats skickar vi ett e-postmeddelande för att meddela dig att vi har fått din returnerade artikel. Vi kommer också att meddela dig om godkännande eller avslag på din återbetalning.

Om du godkänner kommer du att återbetala direkt till det kredit- / betalkort som du har använt för att köpa varan. Avkastningsavgifterna är beroende av kunden.

Om du godkänner kommer du att återbetala direkt till det kredit- / bankkort som du har använt för att köpa varan. Det kan ta 5-10 arbetsdagar.Om du har använt betalningsleverantörer t.ex. Paypay-Klarna-Amazon Pay eller andra betalningsportaler, kan det ta upp till 7-21 dagar. Detta beror på de villkor du accepterar med tredje part.

Kan jag byta varor?

Kagmad byter inte varor. Du måste skapa en ny order.

Försäljningsartiklar (om tillämpligt)
Endast ordinarie priser kan återbetalas, tyvärr kan försäljningsartiklar inte återbetalas.

Presentkort:

Tyvärr återbetalar vi inte presentkort eller presentkort.

Gåvor
Om varan märktes som en gåva när den köptes och skickades direkt till dig får du en presentkredit för värdet av din retur. När den returnerade artikeln har mottagits skickas ett presentkort till dig.

Om varan inte var märkt som en gåva när den köptes, eller om presentgivaren hade skickat beställningen till sig själv för att ge dig senare, skickar vi en återbetalning till presentgivaren och han får reda på din retur.

Innan du returnerar dina produkter ska du skicka din produkt via e-post för att skicka ett e-postmeddelande till sales@kagmad.co.uk

Du är ansvarig för att betala dina egna fraktkostnader för att returnera din vara. Behåll returfraktkvittot om vi beslutar att behandla en återbetalning.

När vi inte behöver erbjuda en återbetalning?
Vi behöver inte återbetala en kund om de:
Visste att ett föremål var felaktigt när de köpte det skadade ett objekt genom att försöka reparera det själva eller få någon annan att göra det (även om de fortfarande har rätt till reparation, utbyte eller delvis återbetalning) inte längre vill ha ett objekt (t.ex. för att det är fel storlek eller färg) om de inte köpte den utan att se den. Vi återbetalar inte om du har köpt dåliga reklamprodukter (t.ex. saknad produktbild eller produktbeskrivning, inte presenterad på ett säkert sätt). Om du är intresserad av att köpa en produkt från vår webbplats och är osäker, vänligen kontakta oss innan du fortsätter med betalningarna.

Köpbevis
Vi kan be kunden om bevis på att de har köpt en artikel från dig. Detta kan vara ett kvitto eller andra bevis som ett kontoutdrag eller förpackning.

Vi behöver bara acceptera returer från den person som köpte varan.

AVSNITT 22 - KONTAKTINFORMATION 
Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på customercare@kagmad.co.uk